Warsztaty terapii zajęciowej

  1. Obiady, które zmieniają instytucje. Innowacja jest elementem szerszych rozwiązań systemowych, przyczyniającym się do przeformułowania roli Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polsce. Jej wdrożenie na większą skalę ułatwiłoby wykorzystanie potencjału WTZ jako podmiotów działających skutecznie w obszarze integracji, pomocy społecznej i przygotowania zawodowego osób z niepełnosprawnościami.